Kiedy jes­teśmy szczęśli­wi, jes­teśmy zaw­sze dob­rzy, lecz kiedy jes­teśmy dob­rzy, nie zaw­sze jes­teśmy szczęśliwi.
Oscar Wilde

Kiedy jes­teśmy szczęśli­wi
średnio: 4 głosów: 1