Łatwo jest nawracać innych, lecz bardzo trudno nawrócić samego siebie.

Łatwo jest nawracać innych
średnio: 5 głosów: 1

Zawsze przebaczaj swoim wrogom. Nic ich bardziej nie potrafi rozłościć.

Zawsze przebaczaj swoim wrogom
średnio: 5 głosów: 1

Lubię plotki o innych, ale o mnie samym wcale mnie nie interesują. Brak im uroku nowości.

Lubię plotki o innych
średnio: 3 głosów: 1

Kiedy ko­bieta nie ma rac­ji, pier­wsza rzecz, którą na­leży zro­bić, to na­tychmiast ją przeprosić.

Kiedy ko­bieta nie ma rac­ji
średnio: 4 głosów: 2

Egoizm nie po­lega na tym, że żyje się tak, jak się chce, lecz na żąda­niu od in­nych, by żyli tak, jak my chcemy.

Egoizm nie po­lega na tym
średnio: 3 głosów: 1

Jak szczęśli­wie żyli­by niektórzy, gdy­by o spra­wy in­nych ludzi tak sa­mo mało troszczy­li się, jak o swo­je własne.

Jak szczęśli­wie żyli­by niektórzy
średnio: 4 głosów: 1